Menu Close

Co to są pływy morskie i czym się charakteryzują?

Poniższy artykuł przedstawi państwu zagadnienie tak ważnych przy nawigacji morskiej pływów morskich. Czym są, co na nie wpływa i jak je wykorzystać – zapraszam do lektury!

Czym się charakteryzują pływy morskie?

Siła pływowa to nic innego jak różnice w przyspieszeniu grawitacyjnym w danym miejscu Ziemi wywołane jej obrotem (zmianą położenia Słońca i Księżyca w stosunku do tego miejsca). Oddziaływanie to jest głównym czynnikiem wpływającym na zmianę poziomu oceanu, zwaną pływami. Fale pływowe i ich wielkość zależą od kształtu wybrzeża (duże pływy w zatokach), głębokości morza, zmiennej pozycji Słońca i Księżyca względem Ziemi, co wiąże się z rotacją Ziemi.

Wielkość pływów i ich fazy

Najsilniejsze pływy powstają na skutek skumulowanego oddziaływania Słońca i Księżyca (podczas pełni i w nowiu Księżyca, kiedy Księżyc, Słońce i Ziemia tworzą linię prostą). Są to pływy syzygijne. Z kolei najsłabsze pływy mają miejsce, kiedy wpływ Słońca i Księżyca nie dodają się (Księżyc, Ziemia i Słońce układają się w kąt prosty). Noszą nazwę pływów kwadraturowych.12 godzin i 17 minut to średni czas pomiędzy kolejnymi przypływami. Oscylacyjne prądy (tzw. prądy pływowe) powstają na skutek pływów, co jest istotne dla nawigacji przybrzeżnej. Poczytaj więcej tu.

Pływy morskie powtarzają się cyklicznie jako zmiana poziomu morza w kilku fazach:

  • przypływ (poziom wody rośnie w kilka godzin)
  • najwyższy osiągnięty poziom wody
  • odpływ (poziom wody maleje w kilka godzin)
  • najniższy osiągnięty poziom wody.